Sorumluluk Reddi

Sugar-rush-slt.com ve Yönetimi, hükmü başka türlü ima edilebilecek her türlü beyan ve garantiyi reddeder ve Sugar-rush-slt.com Sitesi (bundan böyle Site olarak anılacaktır), İçerik ve bunların kullanımıyla ilgili sorumluluğu reddeder.
Site Yönetimi, hiçbir koşul altında, bu Sitede veya sitemizden hiperlink verilen başka herhangi bir sitede yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması, bağımlılık oluşması, üretkenlik kaybı, işten çıkarılma veya işe ara verilmesi, ayrıca eğitim kurumlarından atılma, herhangi bir kar kaybı, ticari faaliyetlerin askıya alınması, programların veya bilgilerinizdeki verilerin kaybı sonucunda doğrudan, dolaylı, özel veya diğer dolaylı zararlardan hiçbir tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.
Kullanıcı, olası tüm anlaşmazlıkların uluslararası hukuk tarafından çözüleceğini kabul eder.
Kullanıcı, tüketicinin korunmasına ilişkin normların ve yasaların, Site ücretli hizmetler sağlamadığı için Site kullanımına uygulanamayacağını kabul eder. Bu Siteyi kullanarak, "Feragatname" ve belirlenen Kuralları kabul etmiş ve size yüklenebilecek tüm sorumluluğu kabul etmiş olursunuz.

Kâr veya gelir elde etme (artırma) sorumluluğunun reddi

Kâr veya gelir elde etme veya artırma ile ilgili tüm ifadeler ve gelecekte yayınlanabilecek veya bu sitede daha önce yayınlanmış olan kâr veya gelir elde etme (artırma) örnekleri, yalnızca olası kazançlara veya mevcut kazançlarınızdaki artışlara ilişkin tahminlerdir ve bunların alınmasını garanti etmez. Tahmini kazançları veya gelecekteki kazanç artışlarını garantili olarak değerlendirerek, bunları alamama riskini de üstlenmiş olursunuz.
Belirli bir kazanç miktarı belirtilerek ve bu miktar bir kişi veya iş türü ile ilgili olarak onların kazandığı miktar olarak kullanılarak, benzer kazançları alacağınız garanti edilmez. Beklenen kazançları veya gelecekteki kazançlardaki artışları garantili olarak değerlendirerek, bunları alamama riskini de üstlenirsiniz.
Bu sitede olası kazançlarla ilgili olarak yapılan herhangi bir beyan veya temsil, ortalama kazanç olarak kabul edilmez.
Kazançlarla ilgili önceki başarıların veya önceki performansın sonraki mali sonuçların bir göstergesi olarak kullanılabileceğine dair hiçbir garanti yoktur.
Kazanç miktarı ve parasal değeri birçok faktöre dayanmaktadır. Gelecekteki başarınız veya kişisel geçmişiniz, etik ilkeleriniz, iş becerileriniz veya çalışma algoritmalarınız hakkında hiçbir bilgimiz yoktur ve bunlardan kaynaklanan büyük, küçük veya herhangi bir parasal tutarın olasılığını garanti etmiyoruz. Benzer tutarları alacağınızı da garanti etmiyoruz. Beklenen herhangi bir kârın veya gelecekteki kazanç artışlarının garanti edildiğini varsayarak, bunların gerçekleşmeme riskini de üstlenmiş olursunuz.
İnternet üzerinden ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve buna bağlı kazançlar ile ilgili bilinmeyen riskler vardır. Bu tür faaliyetlerde bulunma kararı, ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiye dayandırılamaz ve yalnızca önemli (veya önemsiz) kayıp veya kar kaybı olasılığı temelinde verilmelidir.
Tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz yalnızca eğitim veya tanıma amaçlıdır ve dikkatli bir şekilde ve nitelikli profesyonellerin (veya eğitmenlerin) gözetimi altında kullanılmalıdır. Bu veya diğer bilgilere göre hareket etmeden önce bir muhasebeci, avukat veya profesyonel danışmandan tavsiye alınması gerekmektedir.
Ürün ve hizmetlerimizin tüketicileri ve bu web sitesinin ziyaretçileri, işle ilgili kararlar alırken kendi sağduyularına ve özgüvenlerine güvenmelidir. Ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sağlanan tüm bilgiler, nitelikli profesyoneller tarafından bağımsız olarak incelenmelidir. Bu web sitesinde sunulan bilgilerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, işiniz için uygun olup olmadıklarına karar vermeden önce dikkatli bir analiz ve değerlendirmeye tabidir.

Comments